Advent 1. vasárnapja

Testvérem! A mai vasárnappal új egyházi évet kezdünk. Úgy gondoltam, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve, a „Havas B. A. Hírlevélben” új sorozatot indítok. Az Eukarisztia szó nemcsak az Oltáriszentséget jelenti, hanem a szentmisét is, ezért a szentmiséről szóló sorozat készületünket segítheti. A II. Vatikáni Zsinat megkívánja, hogy „a hívők e szent cselekményekben tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően vegyenek részt” (SC 11.), vagyis találkozzanak az Úrral. Az Ádvent Úr-jövet ideje. Jézus jön, mert találkozni akar velünk. Mi is tegyünk meg mindent a találkozás sikeréért!
Mesterünk a hegyi beszédben világosan kimondja az Őt követők feladatát: “Ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei Atyátok!” (Mt 5,48) Nem nehéz belátnunk, hogy erre a magunk erejéből képtelenek vagyunk. Szent Mihály és angyalai – a Jelenések könyvének tanúsága szerint – nem a maguk erejével, hanem „a Bárány vére és a tanúságtétel igéje által” (12,11) győzték le az ördögöt. Érthető tehát, hogy a II. Vatikáni Zsinat így tanít: „Mindazon által a liturgia /elsősorban az Eucharisztia/ a csúcspont, mely felé az Egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje.” (SC 10.)
Testvérem! Jézus példabeszédében a mennyek országát szántóföldbe rejtett kincshez hasonlítja. (Vö.: Mt 13,44) Az Egyház szántóföldjébe elrejtett kincs a szentmise. Gyakran járunk felette, és nem is sejtjük, milyen érték van a birtokunkban. Sorozatunkkal azt szeretném elérni, hogy mindannyian rátaláljunk erre a hatalmas kincsre.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.