Évközi 2. vasárnap

„Napjainkban sok-sok kereszténynek már nem fáj az egyházak megosztottsága.” Kurt Koch bíboros szavai nagyon találóan fejezik ki az egységre való törekvésünk legsúlyosabb mulasztását. A vatikáni keresztény egységtanács vezetője hozzá tette: „A széttagoltság miatt érzett fájdalom hiánya pedig egyik fontos hajtóerejétől fosztja meg az ökumenikus mozgalmat.” Törekedjünk minél nagyobb elköteleződéssel részt venni a keresztények egységéért végzett közös imaalkalmakon, mindenki a maga körülményei és lehetőségei szerint. Amennyiben a többiektől eltérő „talentumainkat” Isten ajándékának tekintjük, kamatoztatásuk nem hogy nem tud bántó lenni a többiek részére, hanem azokat Isten áldásaként kell hogy megosszuk velük. Ugyanígy, törekedjünk mi is meglátni Isten ajándékát abban, amit az Úr Testvéreink által nyújt számunkra.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.