Évközi 21. vasárnap

Abban az időben Jézus tanítványai közül, akik (Jézus szavait) hallották,
többen azt mondták: „Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?” Jézus tudta,
hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: „Ez
megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy
oda, ahol azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit.
A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek,
akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek
benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Aztán így folytatta: „Ezért mondtam
nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.”
Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak
vele. Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?” Simon
Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad
vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”

(Jn 6,60-69)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.