Nagyböjt 3. vasárnapja, nemzeti ünnep

A mai naptól, március 15-től 22-ig, egy teljes héten át tartós élelmiszereket gyűjtünk templomainkban rászoruló embertársaink javára.

Testvérem! Nagyböjt a bűnbánat ideje. Bűneinktől szeretnénk megszabadulni. Érezzük, hogy ez a magunk erejéből nem megy. A bűnnel Isten ellen lázadtunk, engedetlenek voltunk. Elfordultunk mennyei Atyánktól. Szükségünk van valakire, aki magára veszi bűneinket, példát mutat az engedelmességre, aki visszavezet bennünket Istenünkhöz. Jézusban mindezt megtalálhatjuk. „Őt a mi bűneinkért törték össze, és az ő sebe által gyógyultunk meg” (Iz 53,5). „Engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2,8). „Egy áldozattal mindörökre tökéletesekké tette a megszentelteket” (Zsid 10,14).
A bűn olyan, mint a lavina, magával sodor. (Erre példa a Teremtés könyvének esemény sorozata Káintól a bábeli toronyig.) „Amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Rom 5,20). Ez a túláradás a szentmise, a keresztáldozat megjelenítése. Hiszen ebben valósul meg Malakiás próféta jövendölése: „Minden helyen tiszta ételáldozatot áldoznak és mutatnak be nevemnek” (1,11). A szentmisében véghez visszük Jézus parancsát: „Ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre” (Lk 22,19)! Valóban áldozat a szentmise, hiszen benne az Úr halálát hirdetjük, amíg el nem jön (Vö.: 1Kor 11,26).
Testvérem! Az igazi áldozatnál a lényeg a lelkületen van, nem a külső formán. A szentmisénél nem érezzük, hogy ez áldozat, de a lelkülete a legtökéletesebb, a szeretet. Jézus ugyanis szeretetének végső jeleként adta ezt nekünk (Vö.: Jn 13,1). Igyekezzünk tehát szeretetben mindig igent mondani Istennek, hogy a bűn terhétől megszabadulhassunk.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.