Urunk szenvedésének vasárnapja, virágvasárnap

Abban az időben, amikor a nagy tömeg, amely az ünnepre jött, meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogott, eléje ment és kiáltozott: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!” Jézus pedig talált egy szamárcsikót, és felült rá, amint meg van írva: „Ne félj, Sion leánya! Íme, a királyod jön szamárcsikón ülve!” Tanítványai eleinte nem értették ezt, de amikor Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, amit megírtak róla.

Jn 12,12-16

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.