Advent 1. vasárnapja

Testvérem! Ebben az egyházi évben folytatjuk a szentmise énekeiről való elmélkedést. A változó részek közül a «válaszos zsoltár» következik. Ez az ének „szorosan kapcsolódik az adott olvasmányhoz,mert a zsoltár kiválasztása az olvasmányoktól függ.” (RMÁR 36.) Ez a zsoltár-részlet segít az olvasmány mondanivalójában való elmélyedésben. „Az olvasmány befejeztével a kántor kezdi énekelni a zsoltárt, a nép pedig újra meg újra ismétli a válaszokat.” (RMÁR 90.) Ebben az évben tehát a válaszos zsoltárokkal ismerkedünk.
„B” év ádvent első vasárnapján a 79. zsoltárból vesszük ezt az éneket. Ennek a zsoltárnak az egyik gondolata a bűnbánatra való intés. A napi
olvasmány szerint bűneink magányában segítségre van szükségünk: „Uram, te magad vagy a mi Atyánk, és régtől fogva ’Megváltónk’ a neved…Bárcsak széttépnéd az egeket (erre gondolunk Ádventben) és leszállnál”(16b; 19b). A válaszos zsoltár ezt a gondolatot mélyíti el bennünk, amikor ezt imádkoztatja velünk: „Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, ésmi segítségül hívjuk nevedet” (19).
Testvérem! Ádventi bűnbánatunkban gondoljunk tehát a hűségre: Nemhagyunk el többé, hiszen szabaddá, közösségi emberré te teszel minket.Éltess még bennünket. Köszönjük, hogy te vagy a mi erőforrásunk. Ezért mi hozzád fordulunk: segítségül hívjuk nevedet. ÍGY IGYEKEZZÜNK KÉSZÜLNI ÁDVENT FOLYAMÁN KARÁCSONY ÜNNEPÉRE .

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.