Krisztus A Mindenség Királya

Testvérem! Krisztus Király ünnepét 1925-ben XI. Piusz pápa rendelte el október utolsó vasárnapjára. A II. Vatikáni Zsinat utáni reform ezt az ünnepet az egyházi év
utolsó vasárnapjára tette át. Az ünnep elrendelése pont akkor történt, amikor a királyok kora lejárt. Vigyáznunk kell, hogy ne értsük félre ezt a gondolatot. Jézus földi életében nagyon tartózkodóan viszonyult királyságához. Ma is feladatunk, hogyigaz tartalommal töltsük meg ezt az ünnepet. Ebben segít a kezdőének, mely a Jelenések könyvéből vett idézet: „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen ahatalom, az isteni méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Övé a dicsőség és ahatalom örökkön-örökké!” (5,12; 1,6)
A Bárány, akit megöltek. Krisztus királysága a kereszten kezdődik, ő onnan uralkodik. Övé legyen a hatalom, az isteni méltóság, a bölcsesség és az erő. Mind a négy tulajdonság Istenre utal. A Bárány tehát, mint Isten, legyőzte a halált, feltámadt, ezért királysága örök. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! Ez egy doxológia (Isten-dicséret), mely az ünnep céljára figyelmeztet. A dicséret a Bárányt ugyanúgy megilleti, mint Istent.
Testvérem! Jézus királysága a világ végéig tart, amikor minden hatalmat átad a mennyei Atyának. (Vö.: 1Kor 15,24) Ekkor tetten érhető uralma. Ezért tette át a Zsinat az egyházi év végére ezt az ünnepet. A mai nappal véget ér a kezdőénekekről szóló sorozat is. Remélem megértettük, hogy milyen fontos része ez a szentmisének. KÉRLEK, EZENTÚL IGYEKEZZ MINDIG PONTOSAN ÉRKEZNI A SZENTMISÉRE, HOGY AZ INTROITUS GONDOLATAIVAL TUDJÁL RÁHANGOLÓDNI AZ ÜNNEPRE, KRISZTUS ÁLDOZATÁRA!

(M.a.)

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.