Évközi 31. vasárnap

Testvérem! R. Gutzwiller Elmélkedések János evangéliumáról című könyvében (fordította: dr. Kosztolányi István 1965 – kézirat) olvastam a következőket: «Az eukarisztikus beszédben az Úr három fokozaton vezeti az embert. 1. A manna; 2. Krisztus; 3. Az eukarisztikus szentség. Mindhárom elem egybetartozik: a jel, a tiszta szellemi láthatatlan beteljesedés és a látható alakban történő szellemi beteljesedés. Ennek megfelelően háromféle a vétel: a mannát csupán testileg vették, Krisztust csupán szellemileg a hitben, a szentséget testileg és szellemileg, és ezért az egész ember veszi ezt.» Mai áldozási énekünk az utóbbi vételről szól: „Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik – mondja az Úr.” (Jn 6,58)
Az élő Atya kifejezés a Bibliában csak itt szerepel: „Engem az élő Atya küldött, s általa élek.” Minden dolognak Ő az ősforrása, kezdete. A Fiúnak és nekünk is Jézus közvetítésével. „Így az is élni fog általam, aki engem eszik – mondja az Úr.” Nemcsak testét esszük, hanem egész valójával találkozunk. Krisztust magunkhoz véve az élő Atya erejét kapjuk, a Szentháromság életébe kapcsolódunk.
Testvérem! Ne felejtsük el sose, hogy az Oltáriszentség nem tárgy, hanem személy. Mi – a testből és lélekből összegyúrt emberek – az Eucharisztiában a meghalt, de feltámadt Krisztust vesszük magunkhoz. JÓ PÁSZTOROM! KÖSZÖNÖM, HOGY LÁTHATÓ ALAKBAN TALÁLKOZHATOM VELED. HITTEL FOGADOM SZENTSÉGI JELENLÉTEDET ÉS ÖRVENDEZVE FOGADLAK ÉLETEMBE.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.