Évközi 28. vasárnap

Testvérem! A mai áldozási ének a 33. zsoltárból való: „Jómódúak éheznek és nyomorognak; aki Istent keresi, az nem szenved hiányt a jóban.” (11. vers) Szent Ágoston, az egyik nagy nyugati egyházatya (+430) ezt a zsoltárt magyarázva, elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy versünket «lelki javakra értsd». Aki nem így érti, «azt a botránkozás hurokkal fojtja meg». Mindennek pedig az az alapja, hogy az igazi értékek «nem szemmel láthatók, hanem szívvel».
Jómódúak éheznek és nyomorognak.” A gazdagok gyakran nem ismerik Jézus szavát: „Én vagyok az égből alászállott kenyér” (Jn 6,41), és „boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek” (Mt 5,6). Mert ők a látható értékeket keresik, s nem találják meg az igazi értékeket. De remélem, mi a láthatatlan értékeket keressük: „Aki Istent keresi, az nem szenved hiányt a jóban.” Mesterünk egyértelműen megmondta: „Senki sem jó, csak egyedül az Isten” (Lk 18,19). Mi csak kenyeret látunk, de tudjuk, az Isten Fiával találkozunk, amikor szentáldozáshoz járulunk. Akkor pedig semmiben sem lehet hiányunk.
Testvérem! Ezt is szent Ágostonnál olvastam: «Én a lelki javakat nem látom! – Látja, aki szereti azokat.» Lássunk tehát a szív szemével! Így Istennél nem szenvedünk semmiben sem hiányt. Jó Pásztorom! Vezess a láthatatlan értékek felé, mert a látható mulandó, a láthatatlan pedig örök érték. Lássalak meg a Kenyér színében és Veled találkozva teljek el minden jóval.

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.