Évközi 30. vasárnap

Az evangéliumban olvasható szeretetparancsot, miszerint „…szeresd felebarátodat mint önmagadat” (Mt 22,39), azon túlmenően, hogy a lelkiismeretünkön keresztül egyénileg is van lehetőségünk a lényegi mondanivaló megértésére, a mai olvasmány tanítása különös módon hozza közel hozzánk ennek fontosságát. Amikor a jövevény, az árva és az özvegy kiszolgáltatottságán keresztül mutat rá az áldozatvállalás fontosságára, Isten annak a világrendnek a természetére mutat rá, amivel a világot megteremtette, de a bűn következtében az megsérült. A szeretetparanccsal Isten az embert, arra hívja, hogy vegyen részt ennek a világrendnek a helyreállításában, amely helyreállításban Fia megtestesülésében, szenvedésében és kereszthalálában találkozhatunk Vele, így a magunk részéről hozható áldozat jelentőségét is ennek fényében érdemes látnunk.

József atya

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.