Évközi 15. vasárnap

Testvérem! A mai olvasmány, melyet Ámosz próféta könyvéből hallunk, a próféta feladatairól is szól. A 84. zsoltár, melynek verseit énekeljük a válaszos zsoltárban, szintén «prófétai szó» – ahogy egy protestáns magyarázat említi, illetve egy «próféta szava» – ahogy egy katolikus magyarázó írja. Igyekezzünk tehát jobban megérteni a próféta feladatát, amikor ezt a zsoltárt imádkozzuk.
Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, mert népének és szentjeinek békét ígér.” Nem az fontos, amire az ember gondol, hanem az, amit az Úr mond. Fogadjuk el az Úr szavát, akár jót, akár «rosszat» üzen. „Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, hogy országukba dicsőség költözzék.” A próféta mindig az üdvösségről, más szóval Isten dicsőségéről tanít. Itt ennek megvalósulásáról beszél. (Ezekiel ennek megszűnéséről írt: Vö.: 11,23) „A földből a hűség kisarjad, és az igazságosság tekint le az égből. Igazság jár az Úr előtt, és béke a lába nyomában.” A szabadító Istent – kíséret gyanánt – csatlósai követik: a hűség, az igazságosság, az igazság és a béke. A prófétának is ezek szerint kell tevékenykednie.
Testvérem! A válaszos zsoltár válasza is a 84. zsoltárból való: „Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, és üdvösségünket add meg nékünk!” (Vö.: 8) Az üdvösség mindig Isten ajándéka, melynek alapja Urunk irgalmas szíve. A prófétai hivatás is ebből az ajándékból fakad. A keresztség, ill. a bérmálás által mindannyian prófétai küldetést kaptunk. VEGYÜK KOMOLYAN EZT, HOGY ATYÁNK IRGALMAS SZÍVÉT – KÖZREMŰKÖDÉSÜNKKEL – MINDENKI MEGTAPASZTALHASSA!

[M.a.]

A Havas Boldogasszony Hírlevél teljes száma itt érhető el.